Energetické úspory ZŠ Na Stínadlech

Všechny reference

Rok: 2016

Objednavatel:

Statutární město Teplice

Rozsah služeb:

Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +, energetický posudek a projektové dokumentace

Dotační titul:

Operační program Životní prostředí

Celkové náklady:

31 706 096,- Kč

Výše požadované dotace:

8 911 902,- Kč

Termín zpracování:

březen 2016