Adaptace podnikatelské nemovitosti společnosti BEST-COVER s.r.o.

Všechny reference

Rok: 2015

Objednavatel:

BEST-COVER s.r.o.

Rozsah služeb:

Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +, projektové dokumentace a výběrové řízení

Dotační titul:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Celkové náklady:

14 568 359,- Kč

Výše požadované dotace:

5 440 645,- Kč

Termín zpracování:

prosinec 2015