Výzkum a vývoj nového nízkoemisního kotle s hořákem na spalování agropelet s redukcí pevných částic a redukcí NOx

Všechny reference

Rok: 2016

Objednavatel:

Petrojet Trade, s.r.o.

Rozsah služeb:

Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +, Studie proveditelnosti

Dotační titul:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Celkové náklady:

8 125 000,- Kč

Výše požadované dotace:

4 671 875,- Kč

Termín zpracování:

březen 2016