Zajištění energetických úspor budovy Polikliniky Malešice, Praha 10

Všechny reference

Rok: 2016

Objednavatel:

Městská část Praha 10

Rozsah služeb:

Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +, energetický posudek a projektové dokumentace

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

Celkové náklady:

121 577 691,00,- Kč

Výše požadované dotace:

13 578 656,80,- Kč

Termín zpracování:

prosinec 2016