Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov

Všechny reference

Rok: 2014

 

Objednavatel:

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola

Rozsah služeb:

Rozsah služeb: Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +

Dotační titul:

Integrovaný regionální operační program

Celkové náklady:

30 091 994,- Kč

Výše požadované dotace:

25 578 194,- Kč

Termín zpracování:

listopad 2016