Zajištění energetických úspor Základní školy Maršovská

Všechny reference

Rok: 2013

Objednavatel:

Město Teplice

Rozsah služeb:

Jednání s řídícím orgánem OPŽP, zpracování projektové žádosti, kompletace povinných příloh, dotační management

Dotační titul:

Operační program Životní prostředí

Celkové náklady:

43 570 127,- Kč

Výše získané dotace:

17 573 116,- Kč

Termín zpracování:

VI. až VII. 2013