LOSL s.r.o. - Adaptace brownfieldu na podnikatelskou nemovitost

Všechny reference

Rok: 2015

Objednavatel:

LOSL s.r.o.

Rozsah služeb:

Rozsah služeb: Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +

Dotační titul:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Celkové náklady:

13 068 000 Kč

Výše požadované dotace:

4 860 000 Kč

Termín zpracování:

prosinec 2015