Elektromobilita společnosti LOSL s.r.o

Všechny reference

Rok: 2016

Objednavatel:

LOSL s.r.o.

Rozsah služeb:

Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +, Studie proveditelnosti

Dotační titul:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Celkové náklady:

590 000,- Kč

Výše požadované dotace:

413 000,- Kč

Termín zpracování:

červen 2016