Adaptace podnikatelské nemovitosti společnosti DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.

Všechny reference

Rok: 2015

Objednavatel:

DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.

Rozsah služeb:

Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +, projektové dokumentace a výběrové řízení,

Dotační titul:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Celkové náklady:

69 824 625,- Kč

Výše požadované dotace:

20 197 205,- Kč

Termín zpracování:

prosinec 2015