Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji

Všechny reference

Rok: 2013 - 2014

Objednavatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o.

Rozsah služeb:

Zpracování ekonomického hodnocení projektu – studie proveditelnosti. V rámci žádosti o dotaci.

Dotační titul:

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Celkové náklady:

1 138 946 099,- Kč

Termín zpracování:

XII. 2013 - I. 2014