Pořízení technického vybavení pro kompostárnu v areálu Skládka Hraničky, spol. s r. o.

Všechny reference

Rok: 2015

Objednavatel:

Skládka Hraničky, spol. s.r.o.

Rozsah služeb:

Rozsah služeb: Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +

Dotační titul:

Operační program Životní prostředí

Celkové náklady:

5 359 090,- Kč

Výše požadované dotace:

3 764 650,- Kč

Termín zpracování:

říjen 2015