AR dobývacího prostoru Hodonín

Všechny reference

Rok: 2013

Objednavatel:

Obec Mikulčice

Rozsah služeb:

Jednání s řídícím orgánem OPŽP, zpracování projektové žádosti, kompletace povinných příloh, dotační management

Dotační titul:

Operační program Životní prostředí

Celkové náklady:

60 471 603,- Kč

Výše získané dotace:

54 424 443,- Kč

Termín zpracování:

X. až XII. 2013