Energetické úspory společnosti BENTELER ČR s.r.o., závodu Liberec, Kateřinská 197, Stráž nad Nisou

Všechny reference

Rok: 2017

Objednavatel:

BENTELER ČR s.r.o.

Rozsah služeb:

Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +, energetický posudek a projektové dokumentace, výběrové řízení

Dotační titul:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Celkové náklady:

82 945 912,- Kč

Výše požadované dotace:

20 019 917,- Kč

Termín zpracování:

březen 2017