Úspory energie společnosti Moravské kovárny a.s.

Všechny reference

Rok: 2016

Objednavatel:

Moravské kovárny a.s.

Rozsah služeb:

Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +, energetický posudek a projektové dokumentace, výběrové řízení

Dotační titul:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Celkové náklady:

144 245 772,- Kč

Výše požadované dotace:

35 763 414,- Kč

Termín zpracování:

prosinec 2016