Energetické úspory budovy Magistrátu města Teplice, Mírové náměstí 2970

Všechny reference

Rok: 2016

Objednavatel:

Statutární město Teplice

Rozsah služeb:

Rozsah služeb: Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +, energetický posudek a projektové dokumentace

Dotační titul:

Operační program Životní prostředí

Celkové náklady:

33 755 449,- Kč

Výše požadované dotace:

3 793 239,- Kč

Termín zpracování:

prosinec 2016