Zajištění energetických úspor Základní školy Verdunská

Všechny reference

Rok: 2013

Objednavatel:

Město Teplice

Rozsah služeb:

Jednání s řídícím orgánem OPŽP, zpracování projektové žádosti, kompletace povinných příloh, dotační management

Dotační titul:

Operační program Životní prostředí

Celkové náklady:

42 810 819,- Kč

Výše získané dotace:

16 103 385,- Kč

Termín zpracování:

VI. až VII. 2013