Zajištění energetických úspor Hl. budovy VURV

Všechny reference

Rok: 2013

Název objednatele:

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.

Služby zajišťované dodavatelem:

Kompletní přípravné práce vč. zpracování žádosti o dotaci a zajištění povinných příloh, zpracování energetického auditu

Dotační titul:

Operační program Životní prostředí, 50. výzva

Celk. investiční náklady:

22 158 037,- Kč

Výše dotace:

13 594 382,- Kč

Termín plnění:

VI. 2013 až IX. 2013