Analýza rizik dobývacího prostoru Hodonín

Všechny reference

Rok: 2016

Objednavatel:

ENVISERVICES, o.p.s.

Rozsah služeb:

Rozsah služeb: Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +

Dotační titul:

Operační program Životní prostředí

Celkové náklady:

66 630 835,- Kč

Výše požadované dotace:

46 641 584,- Kč

Termín zpracování:

listopad 2015

Název projektu:

Analýza rizik na lokalitě bývalé slévárny Žandov

Objednavatel:

Karak, s.r.o.

Rozsah služeb:

Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +

Dotační titul:

Operační program Životní prostředí

Celkové náklady:

2 601 271,- Kč

Výše požadované dotace:

1 820 889,- Kč

Termín zpracování:

červen 2016