Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Všechny reference

Rok: 2016

Objednavatel:

Městská část Praha 11

Rozsah služeb:

Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +, energetický posudek a projektové dokumentace

Dotační titul:

Operační program Životní prostředí

Celkové náklady:

40 216 616,00,- Kč

Výše požadované dotace:

13 995 564,30 Kč

Termín zpracování:

duben 2016