Adaptace brownfieldu na podnikatelskou nemovitost společnosti AR auto s.r.o.

Všechny reference

Rok: 2015

Objednavatel:

AR auto s.r.o.

Rozsah služeb:

Rozsah služeb: Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 + Studie proveditelnosti, výběrové řízení

Dotační titul:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Celkové náklady:

50 457 870 Kč

Výše požadované dotace:

22 706 041 Kč

Termín zpracování:

prosinec 2015