Dokončení sanace areálu strojírny a slévárny firmy J. Porkert v k.ú. Skuhrov nad Bělou

Všechny reference

Rok: 2015

Objednavatel:

HIRAGANA s.r.o.

Rozsah služeb:

Rozsah služeb: Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +

Dotační titul:

Operační program Životní prostředí

Celkové náklady:

284 491 587,- Kč

Výše požadované dotace:

184 145 660,- Kč

Termín zpracování:

listopad 2015