Pořízení technologií k výrobě a povrchové úpravě stavebních prefabrikátů ve spol. BISOB

Všechny reference

Rok: 2011 - 2012

Objednavatel:

BISOB s.r.o.

Rozsah služeb:

Zpracování žádosti o dotaci (registrační i plné žádosti v systému eAccount), zpracování podnikatelského plánu vč. finančního plánu a marketingové strategie

Dotační titul:

Operační program Podnikání a inovace – Program Rozvoj, výzva III.

Celkové náklady:

6 000 000,- Kč

Výše získané dotace:

2 400 000,- Kč

Termín zpracování:

IX. 2011 – I. 2012