Vestavba učeben určených pro cizí jazyky a přírodní vědy na Jezdecké akademii v Mariánských Lázních

Všechny reference

Rok: 2016

Objednavatel:

Jezdecké akademii – Střední odborná škola Mariánské Lázně

Rozsah služeb:

Rozsah služeb: Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +

Dotační titul:

Integrovaný regionální operační program

Celkové náklady:

12 775 774,- Kč

Výše požadované dotace:

10 859 408,- Kč

Termín zpracování:

červenec 2016