Školicí středisko Thorn Metal

Všechny reference

Rok: 2011

Objednavatel:

T.G. a.s.

Rozsah služeb:

Zpracování žádosti o dotaci (registrační i plné žádosti v systému eAccount), zpracování podnikatelského plánu)

Dotační titul:

Operační program Podnikání a inovace, Program Školicí střediska, výzva II.

Celkové náklady:

37 500 000,- Kč

Výše získané dotace:

18 749 000,- Kč

Termín zpracování:

V. 2011 - XII. 2011