Energetické úspory ZŠ Buzulucká

Všechny reference

Rok: 2016

Objednavatel:

Statutární město Teplice

Rozsah služeb:

Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014 +, energetický posudek a projektové dokumentace

Dotační titul:

Operační program Životní prostředí

Celkové náklady:

55 050 605,- Kč

Výše požadované dotace:

20 085 122,- Kč

Termín zpracování:

březen 2016