Zajištění energetických úspor Základní školy Buzulucká

Všechny reference

Rok: 2013

Objednavatel:

Město Teplice

Rozsah služeb:

Jednání s řídícím orgánem OPŽP, zpracování projektové žádosti, kompletace povinných příloh, dotační management

Dotační titul:

Operační program Životní prostředí

Celkové náklady:

48 008 497,- Kč

Výše získané dotace:

22 541 457,- Kč

Termín zpracování:

VI. až VII. 2013