Dotační management

Všechny služby

Cílem dotačního managementu je zrealizovat administrativní práce týkající se obdržené dotace pro předmětný projekt v jeho realizační fázi a zajistit komunikaci s dotačním orgánem.

Zajišťujeme podklady a vyplnění všech relevantních formulářů a dokumentů, a to během realizace projektu až do jeho ukončení a finančního vyrovnání.

Další služby

Potřebujete poradit?