Dotační příležitosti pro podniky

Všechny služby

Program Nemovitosti, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Příjem Žádostí o podporu: Výzva III. Nemovitosti do 22. 5. 2019, Výzva IV. Nemovitosti Cestovní ruch do 15. 6. 2020, Výzva V. Nemovitosti Uhelné regiony do 15. 6. 2020, Výzva Nemovitosti VI. první polovina 2020.

Typ žadatele: Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky)
Dotace na jeden projekt: 1 mil. – 30 mil. Kč
Výše podpory: malý podnik 45 %, střední podnik 35 %
Místo realizace: Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

V této věci pro Vaši společnost můžeme zajistit projektovou dokumentaci, podnikatelský záměr, žádosti o dotaci, organizaci výběrového řízení, technický dozor, dotační management a administraci projektu v průběhu realizace.

 • rekonstrukci podnikatelského objektu, výstavbu či odstranění stavby, modernizaci, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov, úpravy pozemku,
 • další náklady související se stavbou: zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrskou činnost.

V této věci pro Vaši společnost můžeme zajistit projektovou dokumentaci, podnikatelský záměr, žádosti o dotaci, organizaci výběrového řízení, technický dozor, dotační management a administraci projektu v průběhu realizace.


Program Úspory energie, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nově v tomto programu budou moci žádat i hotely a ubytovací zařízení

Příjem Žádostí o podporu: Výzva V. Úspory energie od 2. 9. 2019 do 30. 4. 2020

Typ žadatele: Podnikatelské subjekty (malé, střední a velké podniky)
Dotace na jeden projekt: 0,3 – 400 mil. Kč
Výše podpory: malý podnik 50 %, střední podnik 40 %, velký podnik 30 %
Místo realizace: Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

Dotaci z programu Úspory energie lze čerpat na:

 • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie
 • další náklady související se stavbou: energetický posudek, projektová a inženýrskou činnost, náklady na organizaci výběrového řízení

V této věci pro Vaši společnost můžeme zajistit energetický posudek, projektovou dokumentaci, podnikatelský záměr, žádosti o dotaci, organizaci výběrového řízení, technický dozor, dotační management a administraci projektu v průběhu realizace.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. První konzultace je BEZPLATNÁ.

Tel: +420 777 791 049
Mail: info@eccgroup.cz

Další služby

Potřebujete poradit?