Energetické posouzení staveb

Všechny služby

V případě nově navržených staveb zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) dle Vyhlášky č. 73/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.
U již realizovaných staveb zajišťujeme kromě PENB dle potřeby všechny verze energetických posudků nebo energetický audit.

Uvedené služby poskytujeme buď samostatně nebo v návaznosti na příslušný dotační program tak, aby byly splněny všechny podmínky pro poskytnutí dotace.

Další služby

Potřebujete poradit?