Výběrová řízení

Všechny služby

S ohledem na projekty podpořené ze strukturálních fondů EU nebo z národních dotačních zdrojů je nutné, aby výběr dodavatele proběhnul v souladu s pravidly dotačního titulu definovanými poskytovatelem dotace. Výběrové řízení musí být náležitě dokladováno. Dodržení těchto postupů je nutné pro řádnou realizaci projektu a následné vyplacení dotace.

Výběrové řízení svým klientům nabízíme buď samostatně nebo v návaznosti na příslušný dotační titul.

Další služby

Potřebujete poradit?