Žádosti o dotace a studie proveditelnosti

Všechny služby

Zpracování žádosti o dotaci probíhá zpravidla v online elektronické aplikaci příslušného dotačního titulu.

Samozřejmostí při zpracování žádosti o dotaci je zajištění povinných příloh jako je např.:

  • Studie proveditelnosti nebo její zjednodušená obdoba

  • Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

  • Doklady dle stavebního zákona (územní rozhodnutí/ stavební povolení)

  • Projektová (stavebně-technická) dokumentace vč. položkového rozpočtu

  • Energetický posudek (v případě projektů zaměřených ne energetické úspory)

Společnost ECC Group a.s.se zaměřuje na komplexní přístup a při zpracování žádostí o dotace svým klientům poskytujeme veškeré poradenství související se zpracováním žádosti o dotace a nabízíme i zpracování technických příloh, jako projektová dokumentace, energetický posudek a inženýrskou činnost související se zajištěním stavebního povolení/územního rozhodnutí.

Další služby

Potřebujete poradit?